Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων. 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ (Στοιχείο της Γης)

18:00 – 19:00 (Παιδικό Ninjutsu)

19:00 – 20:30 (Ninjutsu)

 

ΤΡΙΤΗ (Στοιχείο του Νερού)

18:00 – 19:00 (Παιδικό Ninjutsu)

19:00 – 20:30 (Ninjutsu)

20:30 – 21:30 (Krav Maga)

 

ΤΕΤΑΡΤΗ (Στοιχείο της Φωτιάς)

18:30 – 20:30 (Ninjutsu)

20:30 – 21:30 (Krav Maga)

 

 ΠΕΜΠΤΗ (Στοιχείο του Αέρα)

18:00 – 19:00 (Παιδικό Ninjutsu)

19:00 – 20:30 (Ninjutsu)

 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Στοιχείο του Αιθέρα)

19:00 – 20:30 (Ninjutsu Weapons)

20:30 – 21:30 (Krav Maga)