Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων. 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ (Στοιχείο της Γης)

17:15 – 18:15 (Παιδικό Ninjutsu)

18:15 – 20:00 (Ninjutsu)

20:00 – 21:30 (Aikido)

 

ΤΡΙΤΗ (Στοιχείο του Νερού)

17:15 – 18:15 (Παιδικό Ninjutsu)

18:15 – 20:00 (Ninjutsu)

20:30 – 21:30 (Krav Maga)

 

ΤΕΤΑΡΤΗ (Στοιχείο της Φωτιάς)

17:30 – 19:00 (Aikido)

19:00 – 20:30 (Ninjutsu)

20:30 – 21:30 (Krav Maga)

 

 ΠΕΜΠΤΗ (Στοιχείο του Αέρα)

17:15 – 18:15 (Παιδικό Ninjutsu)

18:15 – 20:00 (Ninjutsu)

20:00 – 21:30 (Aikido)

 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Στοιχείο του Αιθέρα)

17:30 – 19:00  (Aikido)

19:00 – 20:30 (Ninjutsu Weapons)

20:30 – 21:30 (Krav Maga)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

11:00 – 12:00 (Krav Maga)

12:30 – 14:00 (Aikido)